Je bent het niet eens met een beslissing van het UAF en wilt een klacht indienen. Hieronder beschrijven we op hoofdlijnen wat je moet doen.

Altijd schriftelijk

Beschrijf je klacht in een brief of mail aan de medewerker die het betreft. Wanneer jullie er samen niet uitkomen, stuur je een brief aan de directeur van het UAF. In de brief vermeld je:

  • Om welke beslissing of actie van het UAF het gaat;
  • Waarom je het er niet eens mee bent;
  • Je naam en adres;
  • De datum waarop de beslissing of actie plaatsvond

De brief moet in het Nederlands geschreven zijn.

Stuur de brief naar:

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

T.a.v. Mardjan Seighali, directeur
Postbus 14300
3508 SK Utrecht

Behandeling

Je brief wordt behandeld door het afdelingshoofd van de medewerker tegen wie de klacht gericht is. Als je klacht gericht is op een afdelingshoofd, behandelt een ander afdelingshoofd je brief.

Je verhaal

Het UAF nodigt je uit om je verhaal te vertellen en bevraagt ook de medewerker tegen wie je klacht is gericht. Dit gebeurt niet als de klacht ongegrond is of als je niet gehoord wilt worden.

Klachten die niet behandeld worden

In deze gevallen neemt het UAF een klacht niet in behandeling:

  • De klacht is al eerder behandeld;
  • De beslissing of de gebeurtenis heeft meer dan een jaar geleden plaatsgevonden;
  • Het gaat om een strafbare zaak waarvoor een opsporingsonderzoek bezig is;
  • De klacht is onduidelijk.

Antwoord

Het UAF behandelt je klacht in minimaal twee en maximaal zes weken. Je krijgt schriftelijk antwoord. Donateurs en mentoren kunnen ook mondeling antwoord op hun klacht krijgen.