<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=543988056270869&ev=PageView&noscript=1"/> Samenwerking onderwijssector - UAF

Het UAF is opgericht door universiteiten en werkt nog steeds intensief samen met de onderwijsinstellingen en hun vertegenwoordigende organisaties.

 

Een aantal onderwijsinstellingen heeft een taalschakeltraject om de toegang tot het onderwijs te bevorderen. Ook wordt vaak tijdens de studie extra ondersteuning en begeleiding geboden. Het UAF heeft hierover met een groot aantal instellingen convenanten gesloten.

Bij problemen bij de inschrijving of tijdens de studie zijn er vaak korte lijnen voor overleg tussen het UAF en de onderwijsinstelling. Het UAF ondersteunt ook studenten in het mbo. De mbo-raad heeft veel expertise over de doelgroep vluchteling-studenten en draagt zeer actief bij aan het verbeteren van studiemogelijkheden voor deze groep. Wij stemmen regelmatig af met de VSNU, vereniging hogescholen en Nuffic hoe de belangen van vluchteling-studenten het beste gediend kunnen worden.

Het ministerie van OCW is een belangrijke partner van ons. Het ministerie ondersteunt activiteiten niet alleen financieel, maar is ook bij het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van beleid dat vluchtelingen in het onderwijs raakt een belangrijke gesprekspartner.