<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=543988056270869&ev=PageView&noscript=1"/> Samenwerking met gemeenten - UAF

De gemeente is voor cliënten van het UAF een belangrijke partner. Immers, de gemeente geeft toestemming aan statushouders met een uitkering om studieplannen mogelijk te maken.

 

Het UAF werkt daarom intensief samen met gemeenten. Met ongeveer veertig gemeenten zijn er samenwerkingsafspraken. Zij bieden ruimte aan hoger opgeleide statushouders om zich voor te bereiden op een studie of te studeren (30-plussers) met behoud van uitkering.

Daarnaast proberen we door gesprekken, voordrachten, bijeenkomsten, workshops en via intermediaire organisaties invloed uit te oefenen op het beleid van gemeenten voor hoger opgeleide statushouders. Een Nederlands diploma vergroot de kans op een passende positie op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Via overleg en samenwerking met Divosa, G40 en VNG (de belangenverenigingen voor gemeenten) bespreekt en agendeert het UAF punten ter verbetering voor de groep hoger opgeleide vluchtelingen.

Lees meer op onze pagina over gemeenten.