<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=543988056270869&ev=PageView&noscript=1"/> Nieuwe wet Inburgering - UAF

Er wordt een nieuwe wet Inburgering voorbereid. Deze zal naar verwachting ingaan op 1 januari 2021. Het UAF is door het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid uitgenodigd om deel te nemen aan werkgroepen (Onderwijsroute, PIP) ter voorbereiding van de wetgeving.

 

Ook heeft het UAF gereageerd op de concept-wetstekst Inburgering 2021. In de periode tot en tijdens de implementatie van de nieuwe wet zal het UAF de belangen van hoger opgeleide vluchtelingen in de nieuwe wet blijven behartigen. Dat doen we door onze zienswijze naar voren te brengen en gemeenten op te roepen hoger opgeleide vluchtelingen in staat te stellen via studie en werk op een passend niveau te participeren.

Meer over de nieuwe wetgeving? Klik hier