Uiteraard behartigen wij voor onze cliënten hun belangen bij het uitvoeren van studie- en trajectplannen. Daarvoor hebben we geregeld contact met klantmanagers van gemeenten of zo nodig ook beleidsmedewerkers, afdelingshoofden of wethouders.

 

Ook overleggen we regelmatig met onderwijsinstellingen over toelaatbaarheid, begeleiding en ondersteuning bij een opleiding. Voor alle hoger opgeleide vluchtelingen in Nederland zijn we met diverse belangen- en koepelorganisaties in contact en in verschillende netwerken vertegenwoordigd om de belangen van de hoger opgeleide vluchteling te behartigen.

Het is doel is om talenten de kans te geven om via een studie werk op een passend niveau te vinden op de arbeidsmarkt. De bijzondere positie van hoger opgeleide vluchtelingen en de belemmeringen waar zij tegen aanlopen en de mogelijke oplossingen is niet altijd bij iedereen bekend.