Medische mentoring op de werkvloer: Yumna (uit Jemen) en Marga

OLVG in Amsterdam is één van de zorginstellingen die meedoen met het project ‘Haal gevluchte zorgprofessionals uit de wachtkamer’ van het UAF. Het gezamenlijke doel is om de ervaring en kwaliteiten van gevluchte zorgprofessionals te benutten, door stage- en opleidingskansen te creëren en mentoring op de werkvloer aan te bieden. Zo bereidt Yumna (uit Jemen) […]

‘Commissiedebat inburgering en integratie 13 april 2023’

UAF_Eerste lesdag HAN

Op 13 april vindt het commissiedebat over inburgering en integratie plaats en het UAF doet de dringende oproep voor een structurele investering in de onderwijsroute voor inburgeraars en een wettelijke taak voor inburgering voor het publiek bekostigd onderwijs. Het is tijd voor actie. Het UAF maakt zich, samen met de onderwijskoepels (MBO Raad, Vereniging Hogescholen […]

UPD en UAF verlengen samenwerking

Nog meer maatwerk aan gevluchte studenten en professionals De samenwerking tussen adviesbureau/opleider UPD en het UAF is verlengd met drie jaar. Al sinds 2019 werken UPD en het UAF samen om gevluchte studenten en professionals maatwerk te kunnen bieden. Nu is de samenwerkingsovereenkomst tot in ieder geval 2025 verlengd. Een van de speerpunten van het […]

HAN-Leerwerktraject voor statushouders benoemd tot Koploper

Het ‘Leerwerktraject in de zorg voor statushouders’ dat het UAF samen met HAN University of Applied Sciences organiseerde is benoemd tot Koploper. Ieder jaar benoemt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een aantal projecten tot koploper. Koplopers leveren een waardevolle bijdrage aan arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn. De benoeming vond plaats tijdens de landelijke […]