Inclusieve organisaties voor vluchtelingen

 

 

 

Veel werkgevers streven ernaar om een inclusieve organisatie te zijn waar talenten van alle medewerkers ingezet en benut kunnen worden. In de praktijk blijkt dat het verschil maakt of je man of vrouw bent, autochtoon of allochtoon, jonger of ouder, en vul de lijst met zaken die tot het maken van onderscheid leiden, zelf maar verder aan. Uit onderzoek is bijvoorbeeld al vaak gebleken dat managers graag iemand benoemen die op henzelf lijkt. Dat is geen kwade wil, dat is een natuurlijk mechanisme omdat je talent dat lijkt op dat van jou, zelf makkelijker herkent en omdat je doorgaans sneller vertrouwen hebt in iemand die op je lijkt. De organisatiecultuur met haar ongeschreven regels wil ook nog weleens een bottleneck vormen voor wie ‘anders’ is; die persoon valt dan op en krijgt sneller een ‘mindere’ beoordeling. Ook ondervinden collega’s sneller problemen om met zo iemand te communiceren. In selectiegesprekken wordt dan bijvoorbeeld gezegd dat ‘de klik’ er niet is. De mechanismen die hieraan ten grondslag liggen, worden uitsluitingsmechanismen genoemd. Elke organisatie heeft de natuurlijke neiging om bepaalde typen in te sluiten en andere typen uit te sluiten. De ambitie om een inclusieve organisatie te zijn vraagt dan ook om bewuste inzet van maatregelen die het mogelijk maken om alle typen talent – dat de organisatie nodig heeft – te benutten.


In het project Duurzaam & Divers is naar voren gekomen dat de uitsluitingsmechanismen voor vluchtelingen meer en harder doorwerken dan gemiddeld. Ondanks alle goede bedoelingen blijft het een feit dat vluchtelingen meestal niet lijken op de managers die hen moeten aannemen. Ze worden sneller als ‘anders’ gezien met de hierboven beschreven gevolgen van dien. De goede wil is er wel, maar organisaties vinden het gewoon lastiger om het talent van vluchtelingen te herkennen en te benutten. In de kern zijn de uitsluitingsmechanismen voor vluchtelingen dus hetzelfde als die voor andere ‘afwijkende’ typen medewerkers. Ga hier verder voor manieren om uitsluiting te doorbreken en inclusiviteit te bevorderen.