Ik wil steun bij mijn studie

>> Click here for English.

Het UAF is een fondsenwervende, onafhankelijke organisatie. Onze financiële middelen zijn beperkt. Van de duizend aanvragen voor steun die we per jaar krijgen, kunnen we ruim zevenhonderd mensen gaan begeleiden. Niet elke vluchteling die daarom vraagt kan onze steun krijgen. Het UAF behandelt elke aanvraag zorgvuldig en individueel.

Wat doet het UAF?

Het UAF ondersteunt en begeleidt hoger opgeleide vluchtelingen. We bieden financiële steun voor de studie (denk aan collegegeld, taalcursussen, boeken, computer en reiskosten). We adviseren vluchtelingen over hun studiekeuze, we begeleiden hen tijdens de studie en bij het zoeken naar een baan.

Wanneer kan ik een aanvraag doen voor steun van het UAF bij mijn studie?

Je kunt een aanvraag doen als je de volgende punten met ‘ja’ kunt beantwoorden. Klik op een punt voor meer informatie.

Je bent vluchteling.
  • Je hebt een verblijfsvergunning gekregen na je asielaanvraag. Deze verblijfsvergunning heb je minder dan 5 jaar geleden gekregen.
  • Je hebt nog geen verblijfsvergunning maar je asielprocedure loopt nog. Je hebt een geldig w-document.
  • Je hebt een verblijfsvergunning in het kader van het hervestigingsbeleid (= op uitnodiging van de Nederlandse overheid). Je hebt je verblijfsvergunning korter dan 5 jaar.
  • Je bent naar Nederland gekomen voor gezinshereniging. Je hebt geen eigen asielprocedure doorlopen. Een familielid (bijvoorbeeld je ouder(s) of je partner) is eerder naar Nederland gekomen en heeft een asielstatus gekregen.
  Je hebt voldoende vooropleiding om in het hoger onderwijs te studeren.
   Je hebt voldoende vooropleiding als een van de volgende situaties op jou van toepassing is:

   • Je hebt in je land van herkomst minimaal de middelbare school* afgerond en je kon gaan starten met een studie aan de universiteit.
   • Je hebt in je land van herkomst na de middelbare school* verder gestudeerd.
   • Je bent in Nederland toegelaten tot een studie in het hoger onderwijs (hogeschool of universiteit).
   *Middelbare school betekent dat je voldoende opleiding hebt gehad om te kunnen starten met een studie in het hoger onderwijs (bijvoorbeeld de universiteit)
   Je spreekt Nederlands, Engels of Frans op een gevorderd niveau.
    Om je te kunnen aanmelden bij het UAF moet je 1 van deze talen op niveau B1 of hoger beheersen. Voor een toelating tot een hogeschool of universiteit is het meestal nodig dat je het Nederlands staatsexamen programma II (NT2-II) hebt behaald.
    Je bent gemotiveerd om de Nederlandse taal in een snel tempo en op een hoog niveau te leren.
     Om toegelaten te worden tot een hogeschool of universiteit, moet je in principe geslaagd zijn voor het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II (niveau B2).
     Je bent in staat om zelfstandig te studeren.
      Het UAF verwacht dat je zelf verantwoordelijkheid neemt voor je voortgang. Wij bieden (financiële) steun en advies, maar het is aan jou om te laten zien dat je kunt studeren in het hoger onderwijs. Om succesvol te kunnen studeren heb je de juiste motivatie nodig en een proactieve, zelfstandige houding.
      Je bent van plan om in het hoger onderwijs te studeren en je wilt hier zo snel mogelijk mee beginnen.
       Steun aanvragen bij het UAF kan alleen als je plannen hebt om te gaan studeren in het hoger onderwijs (dit is het hoger beroepsonderwijs of de universiteit. Het UAF ondersteunt geen particuliere opleidingen.
       Je hebt niet eerder een Nederlands hbo-diploma of universitair diploma behaald.
        Het UAF is grotendeels afhankelijk van donaties en giften en heeft dus beperkte middelen. Mede om die reden richten wij onze steun op vluchtelingen die nog geen Nederlands diploma hebben. Als je al wel een Nederlands diploma hebt gehaald op hbo of universitair niveau, kunnen we je niet bij een vervolgstudie ondersteunen. Je kunt contact opnemen met onze afdeling Job Support voor bijvoorbeeld hulp bij het voorbereiden van sollicitaties of het verbeteren van je cv.
        Je bent bereid de lening die je van het UAF ontvangt, na je studie terug te betalen.
         Een deel van je studiekosten betalen we als een lening, afhankelijk van het soort kosten en je persoonlijke situatie. Na je studie betaal je je lening terug.
         Je hebt met de gemeente afspraken gemaakt over het volgen van een studie.

          Als je ouder bent dan dertig jaar en gaat studeren, heb je in Nederland geen recht op studiefinanciering. Het UAF steunt ook vluchtelingen die ouder zijn dan 30 jaar. Wij verwachten dat je, voordat je jezelf bij het UAF meldt, eerst met je gemeente in gesprek gaat over de mogelijkheid met behoud van uitkering te studeren.

          Denk je dat je aan deze voorwaarden voldoet? Lees dan verder.

          • Heb je je verblijfsvergunning en spreek je nog niet goed Nederlands? >> Klik hier.
          • Heb je geen verblijfsvergunning? >> Klik hier.
          • Spreek je Nederlands op niveau B1 of hoger? >> Klik hier.
          • Heb je een verblijfsvergunning gekregen voor 1 januari 2013? >> Klik hier.

          Al eerder steun gehad van het UAF?

          Heb je eerder steun gehad van het UAF en wil je opnieuw via het UAF studeren? Klik dan hier.

          Contact

          Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
          Admission Office
          Telefoon: (030) 204 1 504
          Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur

          Op dinsdag 31 mei zijn we wegens een personeelsdag gesloten.