Twitter Linkedin Facebook

Aanmelden bij het UAF

Click here for English.

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF steunt hoger opgeleide vluchtelingen bij hun studie en het vinden van een baan op niveau. Het UAF ondersteunt en begeleidt vluchtelingen:

  • Bij het leren van Nederlands als voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs;
  • Bij de studiekeuze, de voorbereiding op de opleiding en tijdens de studie;
  • Bij het vinden van een stageplaats, werkervaringsplek en passend werk.

 

Wie kan zich aanmelden?

Klik hieronder op de voorwaarden voor een toelichting.

De aanmeldingsprocedure

Stap 1.

Voldoet u aan onze voorwaarden, neem dan contact op met het Admission Office van het UAF. U kunt bellen op maandag tot en met donderdag tussen 10 en 12 uur naar 030-204 1504.

 

Als u contact opneemt met het UAF, vragen wij naar:

  • Uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer;
  • Informatie over uw asielprocedure;
  • Uw vooropleiding en taalbeheersing;
  • Uw studieplannen.

Het UAF stelt vast of u aan de voorwaarden voldoet. Voldoet u aan de voorwaarden, dan wordt u geregistreerd. Daarna ontvangt u een inschrijfformulier met een overzicht van documenten die u naar het UAF moet opsturen.

 

Stap 2.

U vult het inschrijfformulier volledig in en stuurt het formulier samen met alle gevraagde documenten naar het UAF.

 

Stap 3.

Het UAF onderzoekt of uw aanvraag compleet is.

Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u een uitnodiging voor een test. Deze test is bedoeld om vast te stellen of u in staat bent snel genoeg Nederlands te leren.

 

Stap 4.

Slaagt u voor de test, dan onderzoekt het UAF of u een vluchteling bent. Dit doen wij aan de hand van de documenten die u hebt opgestuurd. Als wij vragen hebben over uw vluchtverhaal, nodigen wij u uit voor een gesprek.

 

Als het UAF vindt dat u een vluchteling bent, gaat het UAF u ondersteunen.

 

Als u volgens ons geen vluchteling bent, krijgt u geen ondersteuning van het UAF. Bent u het niet eens met onze beslissing, dan kunt u bezwaar aantekenen. Dat moet binnen zes weken nadat wij u hebben geïnformeerd.

  • Is uw bezwaar terecht, dan gaat het UAF u alsnog ondersteunen. Is uw bezwaar niet terecht, dan kunt u binnen zes weken beroep aantekenen bij de beroepscommissie van het UAF.
  • Is uw beroep terecht, dan gaat het UAF u alsnog ondersteunen. Is uw beroep niet terecht, dan wordt u definitief niet ondersteund door het UAF. U kunt dan nog wel proberen zelfstandig een opleiding te doen.

De beroepscommissie is onafhankelijk van het UAF en bestaat uit specialisten vreemdelingenrecht en mensenrechten. De beslissing van de beroepscommissie is voor iedereen bindend.

 

Wie betaalt mijn taalcursus?

Hebt u een verblijfsvergunning (asiel bepaalde tijd) gekregen ná 1 januari 2013?

Dan betaalt het UAF niet voor uw Nederlandse taaltraining.

 

Wie betaalt de Nederlandse lessen wél?

U kunt de Inburgeringslening van € 10.000 aanvragen om Nederlandse te leren. Vraag via deze link de Inburgeringslening aan.

Haalt u op tijd het Inburgeringsdiploma, dan hoeft u de lening niet terug te betalen!

 

Kan ik me wel aanmelden bij het UAF?

Ja, dat kan! U moet wel aan alle voorwaarden voldoen.

Ik ben gevlucht, is studeren in Nederland iets voor mij?

Nieuwe wet Inburgering

De wet Inburgering die met ingang van 1 januari 2013 geldt voor houders van een asielvergunning, heeft gevolgen voor de financiële ondersteuning die het UAF hen biedt. Naar aanleiding van verschillende vragen die wij kregen hebben we een infosheet over de wet Inburgering en het UAF geschreven. Download de infosheet hier.

Al eerder steun gehad van het UAF?

Is uw cliëntschap ooit stopgezet en wilt u in het nieuwe studiejaar opnieuw steun van het UAF ontvangen? Download het aanvraagformulier, vul het in en stuur het zo snel mogelijk naar Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, t.a.v. K. Kienhuis, Secretariaat, postbus 14300, 3508 SK Utrecht.
Wilt u in september met uw studie starten, dan moet het formulier vóór 1 augustus van datzelfde jaar bij ons binnen zijn.

In verband met de verplichte studiecheck moet u zich vóór 1 mei via Studielink bij de onderwijsinstelling inschrijven. U kunt dan nog tot 1 september uw studiekeuze veranderen of zich afmelden zodat u geen financiële verplichtingen hebt. Als u zich pas na 1 mei inschrijft mag de onderwijsinstelling uw inschrijving weigeren.

Alles nog eens nalezen?

Download een pdf met de informatie over onze aanmeldprocedure.

Click here to download an English pdf.

Acceptatie

'De acceptatie bij het UAF was de doorbraak die ik nodig had.'

Viktor Nduba uit Democratische Republiek Congo, werktuigbouwkundige